Naturalistisk feilslutning, av G. E. Moore brukt om det å tro at uttrykket «(moralsk) god» betyr f.eks. «lystbringende», «etterstrebet» eller en hvilken som helst annen naturgitt egenskap. Dette utelukker ikke at alle moralsk gode ting også kan ha naturalistiske egenskaper til felles. «(Moralsk) god» betyr eller betegner imidlertid ikke disse egenskapene, men den udefinerbare egenskap å være moralsk god.