Moralist er en tilhenger av moralisme; en som moraliserer (det vil si forkynner eller preker moral). Ordet er ofte brukt nedsettende.