Sosialetikk er læren om etiske forhold og plikter i samfunnslivet. Se også etikk.