Kollektivistisk betyr noe som er preget av kollektivisme, fellesskapsfølelse.