Tallteori

Tallteori er læren om heltallenes egenskaper, spesielt når det gjelder delelighet og faktorisering.Tallteorien omfatter blant annet elementær (rasjonal) tallteorianalytisk tallteori, som anvender resultater fra matematisk analysealgebraisk tallteori, som omhandler de hele algebraiske tallNoen andre områder av tallteorien er teorien for primtall og teorien for diofantiske ligninger (se Diofantos).Tallteorien byr på en lang rekke problemer som er relativt enkle å formulere, men har vist seg uhyre vanskelige å løse. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Jon Eivind Vatne

Høgskulen på Vestlandet

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 198 artikler: