Tallteori

Tallteori er læren om heltallenes egenskaper, spesielt når det gjelder delelighet og faktorisering. Tallteorien omfatter blant annet  elementær (rasjonal) tallteori analytisk tallteori, som anvender resultater fra matematisk analyse algebraisk tallteori, som omhandler de hele algebraiske tall Noen andre områder av tallteorien er teorien for primtall og teorien for diofantiske ligninger (se Diofantos). Hele artikkelen

Ny artikkel