Tallteori er læren om heltallenes egenskaper, spesielt når det gjelder delelighet og faktorisering. Tallteorien omfatter blant annet elementær (rasjonal) tallteori analytisk tallteori, som gjør bruk av resultater fra matematisk analyse algebraisk tallteori, som omhandler hele algebraiske tall Noen andre områder av tallteorien er teorien for primtall og teorien for diofantiske ligninger (se Diofantos). Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel