Tallsystem er et system for å skrive tall og for å telle. Det finnes mange ulike systemer for telling og tallrepresentasjon som har vært brukt gjennom historien. Vårt vanlige tallsystem kalles titallsystemet, og er et posisjonssystem med 10 som grunntall. To-tallsystemet er et annet posisjonssystem, mens romertall er et addisjonssystem. To-tallsystemet brukes i datamaskiner. Hele artikkelen