Q er i matematikken symbol for mengden av de rasjonale tall. Tegnet skrives ofte \( \mathbb{Q} \).