Triangelaksiomet er det samme som den matematiske regelen trekantulikheten.