Rest er et tall eller en tallstørrelse som blir igjen etter en subtraksjon eller divisjon som ikke går opp.