Null, tall som betegnes med 0, og som er karakterisert ved at a + 0 = a for ethvert tall a. Mer generelt inneholder enhver (additiv) gruppe et nullelement som vanligvis skrives 0 og som er karakterisert ved at a + 0 = a for ethvert element a i gruppen. Tegnet for null er av indisk opprinnelse.