Hyperreelle tall, begrep som tilhører det området av matematikken som kalles ikke-standard analyse, og som ble grunnlagt av logikeren Abraham Robinson med boken Non-standard Analysis i 1960. Begrepet hyperreelle tall representerer en videre utvidelse av tallbegrepet ut over de reelle tall, og kan blant annet sees på som en presisering av Leibniz' opprinnelige og heuristiske bruk av infinitesimaler i differensial- og integralregningen.