Rekurrent følge, en følge som er definert ved at et visst antall ledd (ofte bare det første) angis eksplisitt, og senere ledd i følgen uttrykkes ved de foregående. Et eksempel er Fibonaccis følge, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ... hvor de to første elementene angis som 1 og 1, og hvert av de senere ledd er lik summen av de to foregående.