Spesies betyr art eller sort. I matematikken brukes av og til betegnelsen De fire spesies om de fire elementære regneartene: addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.