Kvaternioner er i matematikken det mest kjente eksempelet på hyperkomplekse tall.