Rasjonale tall, symbol Q eller \(\mathbb{Q}\), alle tall som kan uttrykkes som kvotienten (brøken) mellom to hele (positive eller negative) tall. Se tall.