Operand, objekt som en matematisk operasjon utføres på. For eksempel gir operasjonen addisjon anvendt på operandene 5 og 3, resultatet 8.