Digit er opprinnelig et ord for talltegnene fra 0 til og med 9. Nå brukes digit om hvilket som helst siffer i et tallsystem.