Algebra

Vi trenger ny fagansvarlig for

Algebra

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 3 kategorier:

  1. Kommutative algebraer og ringer
  2. Kropper og polynomer
  3. Tallteori