Prostaferese, eldre regnemetode, en av forløperne til logaritmeregningen. Ved prostaferese blir multiplikasjon redusert til addisjon ved hjelp av trigonometriske formler hvor produktet av to sinus- eller cosinusuttrykk blir skrevet som en sum av disse funksjonene. Metoden ble oppdaget av Johannes Werner (1468–1528), prest i Nürnberg; den ble en tid glemt bort, men siden tatt opp og utbygd videre på Tyge Brahes stjerneobservatorium Uranienborg.