De reelle tall som er større enn 0 (null) kalles positive. De reelle tall som ikke er positive (og forskjellig fra 0), kalles negative. Det som har ledet til innføringen av negative tall, er behovet for å kunne utføre subtraksjoner selv om det første tallet er mindre enn det andre. Se tall.