Veid middel, middelverdi fremkommet ved at hver enkelt observert verdi inngår med sin vekt.