Uttrykk som beskriver en gren eller et fragment av matematikken, f.eks. integrasjonsteori, teorien for differensialligninger, modellteori, osv. Det er ofte ikke klart om det som beskrives som en teori er en uformell, intuitiv angivelse av et matematisk område, eller om ordet knytter seg til de underliggende matematiske metoder og prinsipper i dette området.