Emolett er et eldre navn på den lille multiplikasjonstabellen.