Naturlige tall, symbol N eller \(\mathbb{N}\), vanlig betegnelse på de hele, positive tall 1, 2, 3 osv.