Forskningsmetode

Forskningsmetode, den fremgangsmåten som benyttes i vitenskapelig forskning.Det kan benyttes ulike metoder både for å samle inn data og for å analysere dataene i etterkant. Eksempler på metoder for å samle inn data er intervju og deltakende observasjon, mens eksempler på metoder for å analysere data er regresjonsanalyse og diskursanalyse. . Hele artikkelen

Fagansvarlig

Sirianne Dahlum

Universitetet i Oslo

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 73 artikler: