Face validity, betegner at et spørreskjema eller en graderingsskala virker klinisk fornuftig og gyldig ut fra en ren inspeksjon av spørsmålene uten at det utføres formelle statistiske analyser av skjemaenes eller graderingsskalaenes gyldighet (validitet).