Livsløpsanalyse omfatter systematiske analyser av menneskers eller produkters livsløp. Livsløp omtales også som livssyklus.

Menneskers livsløp

Analyser av menneskers livsløp handler om utviklingen av individers eller familiers liv gjennom ulike faser eller med referanse til betydningsfulle hendelser. Faser kan for eksempel være barndom, ungdom, voksenliv og alderdom. Eksempler på betydningsfulle hendelser er å gifte seg, få barn, fullføre en utdanning, bli arbeidsledig eller å bli pensjonist. Livsløpsanalyser kan belyse forskjeller mellom individers eller gruppers livsløp, eller avklare hva som er typiske livsløp i ulike samfunn. Individenes livsløp kan fortolkes i lys av historiske kontekster, og dette kan også gi økt forståelse av samfunnsutviklingen i den tiden individene har gjennomlevd.

Menneskers livsløp kan analyseres ved hjelp av både kvalitative og kvantitative data. Typiske kvalitative tilnærminger er retrospektive eller tilbakeskuende biografiske studier, som tar for seg hele livsløpet eller vesentlige deler av dette for ulike individer eller deres familier. Data kan bygge på uformelle intervjuer eller ulike dokumenter, som skriftlige beretninger, brev eller bilder. Individenes livshistorier rekonstrueres og fortolkes i lys av vesentlige eller kritiske hendelser og historiske kontekster. Kvalitative livsløpsstudier tar for seg mye informasjon om hvert enkelt individ, men er begrenset til forholdsvis få individer.

Kvantitative livsløpsstudier omfatter data om et større antall individer eller familier, basert på for eksempel landsomfattende surveyundersøkelser. En vanlig analysemetode er forløpsanalyse, som tar utgangspunkt i hvor lang tid det går før bestemte vesentlige hendelser inntreffer for ulike individer. Ved hjelp av spesielle regresjonsteknikker kan slike analyser avdekke de hendelsesforløpene som til sammen danner det samlede livsløpet.

Produkters livsløp

Analyser av produkters livsløp gjennomføres for å evaluere miljømessige konsekvenser knyttet til et produkt, et produktsystem eller en aktivitet. Dette gjøres ved å identifisere og beskrive energi- og materialforbruket (kvantitativt og kvalitativt) samt avfall og forurensninger til miljøet, og ved å analysere konsekvensene av dette.

Analysen inkluderer hele livsløpet til produktet eller aktiviteten, fra uttak av råmaterialer, produksjon, distribusjon, bruk, gjenbruk, vedlikehold, resirkulering – til endelig kassering; inkludert all transport involvert.

Formålet med livsløpsanalyser av produkter er å gjøre det mulig å ta en velbegrunnet avgjørelse av hvilket alternativ som totalt sett gir minst mulig miljøbelastning når ulike løsninger sammenlignes.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg