Prediktiv verdi, begrep brukt ved beskrivelsen av diagnostiske tester eller screeningmetoder, om sannsynligheten for at en person med utslag på testen (positiv test) virkelig er syk eller virkelig har den undersøkte risikofaktoren (positiv prediktiv verdi), eller om sannsynligheten for at en person uten utslag på testen virkelig er frisk (negativ prediktiv verdi). Prediktiv verdi av en screeningmetode er avhengig av metodens sensitivitet og spesifisitet samt den aktuelle tilstandens prevalens i den undersøkte befolkningen.