validitet

Validitet, eller gyldighet, betyr i hvilken grad man ut fra resultatene av et forsøk eller en studie kan trekke gyldige slutninger om det man har satt seg som formål å undersøke.

Faktaboks

Uttale

validitˈet

Etymologi
av engelsk validity

En nødvendig, men ikke tilstrekkelig betingelse for en gyldig slutning, er reliabilitet. Begrepet validitet benyttes med noe varierende betydning innen ulike fagområder og i ulike sammenhenger.

Ytre validitet

Ytre validitet betegner det at resultatene fra en studie av et begrenset omfang kan generaliseres, og dermed regnes for å gjelde en større mengde data enn det studien undersøkte. Eksempelvis kan en studie som har undersøkt et utvalg mennesker sies å gjelde en hel befolkning, om det er slik at studien har ytre validitet.

Indre validitet

Indre validitet brukes om muligheten et forsøk eller en studie gir til at funnene kan forklares gjennom den antatte hypotesen. Høy indre validitet forutsetter at man har god kontroll over mulige bias.

En form for indre validitet er det som gjerne omtales som definisjonsmessig validitet, eller definisjonsvaliditet. Dette brukes for å vurdere hvorvidt en valgt indikator faktisk måler det som forskeren ønsker å måle. Definisjonsmessig validitet er dermed et mål på samsvaret mellom en indikator og den teoretiske definisjonen av et fenomen.

Ytre og indre validitet omtales noen ganger også som ekstern og intern validitet.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (2)

skrev Erik Tved

Hei, Har et spørsmål angående validitet av markedsundersøkelser. Dersom man skal gjennomføre en markedsundersøkelser for å teste effekter av en reklamekampanje på (1) merkekjennskap og (2) assosiasjonen "enkelt" til produktet. Gjennom kampanjeperioden kombinerer vi jevn tilstedeværelse med et par topper. Spørsmålet mitt er om den interne/eksterne validiteten av undersøkelsen blir svekket dersom man gjennomfører markedsundersøkelser rett etter disse reklametoppene?

svarte Anne Marit Godal

Om eg forstår deg rett: Ja, vel å merke dersom de tolkar resultata de får rett etter ein topp som uttrykk for effekten av heile kampanjeperioden. Les også denne om reliabiltet: https://snl.no/reliabilitet

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg