Base rate, grunnfrekvens, hyppigheten av et fenomen, som for eksempel et symptom eller en sykdom, ved starten av en observasjons- eller eksperimentperiode.