deltakende observasjon

Artikkelstart

Deltakende observasjon er en kvalitativ metode som innebærer at forskerne deltar i de sosiale prosessene de studerer.

Faktaboks

Etymologi
engelsk participant observation

Metoden brukes for å få inngående innsikt i og forståelse av sosiale aktiviteter, samhandlingsmønstre og prosesser i avgrensede kontekster. Kontekstene kan for eksempel være lokalsamfunn, organisasjoner, institusjoner, bedrifter, arrangementer eller hendelsesforløp.

Deltaker og observatør

Ved å delta i de prosessene som studeres kan forskeren observere aktørene og aktivitetene i disse prosessene. Observasjonene registreres og beskrives fortløpende i form av feltnotater. Disse notatene utgjør studiens data, som danner grunnlaget for forskerens analyser. Gjennom studien veksler forskeren mellom rollene som deltaker og observatør, og mellom datainnsamling og dataanalyse. I første del av studien vil forskerne bruke mest tid på datainnsamling, men etter hvert vil de bruke mer og mer tid på analyser av de innsamlede data.

Feltrelasjoner

Deltakende observasjon forutsetter at forskeren får adgang til den konteksten som skal studeres, at både deltakelsen og observasjonen blir akseptert av aktørene i denne konteksten, og at forskeren får et tillitsfullt forhold til disse aktørene. Relasjonene til aktørene, som kalles feltrelasjoner, utvikles stadig gjennom hele studien. Forskeren veksler mellom nærhet og avstand til aktørene, mellom å oppnå innsikt i aktørenes egne perspektiver og å forstå aktørene og deres handlinger i lys av perspektiver fra forskningen.

Utfordringer

Hvis forskerne utvikler et for nært forhold til aktørene, risikerer de at studien blir for ensidig preget av aktørenes egne perspektiver. Med et engelskspråklig uttrykk blir denne risikoen omtalt som going native. Den motsatte risikoen kalles etnosentrisme, det vil si at forskeren har for stor avstand til aktørene, og at studien blir for ensidig preget av forskerens egne perspektiver. Et annet mulig problem knyttet til deltakende observasjon er at handlingene til de aktørene som studeres, kan bli påvirket av forskernes deltakelse eller observasjon.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg