Falsifisere, avkrefte. Begrepet falsifisere brukes vanligvis i forbindelse med vitenskapelig forskning: falsifisere en foreløpig antagelse (hypotese) gjennom en eksperimentell undersøkelse. Se også verifisere.