En vitenskapelig artikkel er et bidrag til et vitenskapelig tidsskrift som er skrevet av en eller flere forskere eller fageksperter. En artikkel av denne typen henvender seg særlig til andre forskere og fageksperter, og skal bidra til å videreutvikle kunnskapen innenfor fagområdet.

Vitenskapelig artikler gjennomgår som regel såkalt fagfellevurdering før det avgjøres om de skal tas inn i tidsskriftet. I mange sammenhenger stilles det som betingelse for å godta et arbeid som en vitenskapelig artikkel, at den har gjennomgått fagfellevurdering og er publisert i et anerkjent vitenskapelig tidsskrift.

Formen og innholdet i vitenskapelige artikler varierer mye mellom forskjellige disipliner. Det skjelnes ofte mellom to hovedtyper av vitenskapelige artikler: originalartikler og oversiktsartikler. En originalartikkel rapporterer om nye forskningsresultater fra empiriske undersøkelser eller fra utvikling av teori eller metoder innenfor faget. En oversiktsartikkel (review article) gjennomgår og kommenterer tidligere publisert forskning innenfor et begrenset felt.

Fagfellevurdering

Når forskere skal publisere sine forskningsfunn i vitenskapelige tidsskrifter eller bøker, går manuskriptet gjennom en omfattende prosess med fagfellevurdering (engelsk: peer review) før produktet eventuelt aksepteres for publikasjon. Fagfellevurderingen innebærer at bare en del av de innsendte forskningsbidragene aksepteres. Arbeider som aksepteres blir indeksert i søkbare databaser der andre forskere lett får tilgang til tittel og sammendrag.

Ekspertvurderinger av forskningsbidrag gjennomføres ut fra bestemte kvalitetskriterier, typisk om bidraget tilfører noe nytt til forskningsfeltet, og om konklusjonene har dekning i data som rapporteres. Noen tidsskrifter praktiserer full anonymitet, der både forfattere og de ekspertene som vurderer er anonyme. Andre tidsskrifter praktiserer delvis anonymitet ved at forfattere fremstår med fullt navn mens de som vurderer er anonyme til produktet eventuelt er publisert. Både forfattere og vurderere må typisk undertegne en erklæring vedrørende mulige interessekonflikter. Eksperter vurderer vanligvis forskningsbidrag uten å få honorar.

Fagfellevurdering som gjennomføres av forskningsbidrag må skilles fra vurderinger som gjøres av lærebøker og andre faglige bidrag som publiseres for salg til allmenheten. I slike tilfeller vil forlagene ofte innhente en faglig vurdering fra en ekspert, men i vurderingen om publikasjon inngår også en markedsanalyse.

Krav 

Produktet som sendes inn for vurdering til publikasjon følger visse retningslinjer. Disse spesifiserer detaljerte regler for språkbruk, etikk, formatering og struktur. En empirisk artikkel inneholder eksempelvis klare elementer (sammendrag, innledning, metode, resultater, diskusjon, referanser), der sammendraget er spesielt viktig fordi det er dette som inngår i søkbare databaser.

Publiseringskanaler

Det finnes et utall av publiseringskanaler, og de varierer sterkt i kvalitet. Mens de mest prestisjefylte tidsskriftene, så som Science og Nature har svært strenge krav til de artikler som kan aksepteres, finnes det tidsskrifter som publiserer omtrent alt de mottar. Dette betyr at leseren alltid bør undersøke ikke bare om et bidrag er publisert, men også hvor dette er publisert. I Norge opprettholder NSD en database for statistikk om høgre utdanning (DBH), der aktuelle tidsskrifter er søkbare. Tidsskrifter man ikke finner i denne oversikten, bør sees på med skepsis.

Publiseringskanaler skiller seg på en viktig måte i om de er åpent tilgjengelige (open access) eller ikke. I sistnevnte tilfelle er det gratis for forskeren å publisere der, men tilgjengelighet etter publikasjon krever betaling.

For åpent tilgjengelige tidsskrifter, som i dag sterkt anbefales i Norge, må forskeren (eller lærestedet denne tilhører) betale en publiseringsavgift som så sikrer at artikkelen er fritt tilgjengelig. I begge tilfeller gjelder likevel prinsippet om fagfellevurdering.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg