I statistisk metodologisk ordbruk brukes begrepet sensitivitet om sannsynligheten for at man ved hjelp av en test eller undersøkelsesmetode for en viss sykdom kan påvise sykdommen hos dem som virkelig har sykdommen. Jo større sensitivitet, jo mindre er sannsynligheten for falskt negative prøveresultater. Se også spesifisitet.