Blindstudie, undersøkelse der undersøker eller undersøkte individer ikke er kjent med fordelingen av undersøkte individer mellom forsøksgruppe og kontrollgruppe. Når både undersøker og undersøkte individer er ukjent med fordelingen, kalles det en dobbelt-blindstudie eller dobbelt-blind-teknikk. Se også kryssforsøk.