innholdsanalyse

Innholdsanalyse, samfunnsvitenskapelig metode for analyse av innhold av tekster. Metoden anvendes særlig på massekommunikasjonsmidlenes område. Den kan være både kvantitativ og kvalitativ.

Enkelt sagt vil en kvantitativ innholdsanalyse gå ut på å klassifisere og telle ulike deler av teksten, for å kunne foreta en systematisk analyse av deler av eller hele teksten, eller flere tekster. En kvalitativ innholdsanalyse vil gjerne ta for seg en mindre del eller et færre antall tekster for en grundigere analysere, hvor en legger mer vekt på hvordan de ulike elementene i teksten kan forstås i sammenheng.

Kvantitativ innholdsanalyse

Kvantitativ innholdsanalyse går ut på at man foretar en systematisk opptelling og kategorisering av enkelte deler av teksten, som for eksempel enkeltord, vendinger og argumenter. De kalles kodingsenheter. Typen tekster som analyseres er analyseenheten.

Til hjelp for kategoriseringen av kodingsenhetene bruker man mellomstørrelsen kontekstenhet. En kontekstenhet kan for eksempel være et avsnitt av en artikkel.

Siktepunktet med den kvantitative analysen er som regel å finne ut hvilken relativ vekt de forskjellige kodingsenhetene har i det analyserte materialet. Det kan dreie seg om ulike typer argumentasjon i en politisk debatt, om uttrykk for holdninger til andre folkeslag og så videre.

Ofte vil det også være behov for en mer kvalitativt orientert analyse, som har lange tradisjoner blant annet i historieforskningen.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg