Falskt negative funn er det samme som type II-feil.