Etisk perspektiv, forskerens perspektiv, særlig benyttet innen sosialantropologi for å skille mellom utvikling og bruk av modeller som er basert på en analytikers teoretiske og formelle kategorier, og samfunnsmedlemmenes egen subjektive beskrivelse og forståelse (emisk perspektiv).