strukturert intervju

Artikkelstart

Strukturert intervju er en metode for datainnsamling i kvantitative studier. Intervjuet baseres på et spørreskjema, der spørsmålenes innhold, form og rekkefølge er fastlagt, og der det er klare svaralternativer for de fleste spørsmålene. Skjemaet brukes av en eller flere intervjuere. De som intervjues, kalles respondenter. Intervjueren kontakter hver enkelt respondent, stiller spørsmålene og noterer respondentens svar. Selve intervjuet kan gjennomføres i et personlig møte, en telefonsamtale eller en nettbasert samtale mellom intervjueren og respondenten.

Slike spørreskjema brukes ikke bare ved intervju, men også ved andre former for strukturert utspørring, der respondenten selv fyller ut spørreskjemaet. Skjemaet kan da mottas og sendes i posten, som epost eller på Internett.

Strukturert intervju eller utspørring innebærer at alle respondentene stilles nøyaktig samme spørsmål. Hensikten er at svarene fra de ulike respondentene skal være ekvivalente og sammenliknbare. Dette er forskjellig fra ustrukturert eller semistrukturert intervju, som brukes i kvalitative studier. Der brukes bare en intervjuguide med liste over tema som skal belyses i samtalen mellom intervjueren og respondenten, og spørsmålsformuleringene tilpasses til hver enkelt respondent.

Bruk av metoden

I samfunnsvitenskap brukes strukturert intervju og andre former for strukturert utspørring for å få oversikt over folks atferd, meninger og holdninger. Surveyundersøkelser og meningsmålinger er vanligvis basert på denne metoden for datainnsamling.

Innen medisin brukes strukturert intervju mye i epidemiologisk forskning hvor vekten legges på omfanget av fenomener, symptomer eller lidelser. Eksempler på strukturerte psykiatriske intervjuer brukt i psykiatrisk epidemiologisk forskning er CIDI (Comprehensive International Diagnostic Interview) og DIS (Diagnostic Interview Schedule).

Strukturert intervju brukes også mye i markedsundersøkelser og for andre kommersielle formål.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg