Falskt positive funn er det samme som type I-feil.