Pilotstudie, utprøvning i liten skala av metoder som er planlagt benyttet i en større vitenskapelig studie.