Forskning er en komplisert prosess som er utsatt for feil av ulike slag. Slike feil er godt dokumentert, og mye tid og innsats investeres for å redusere muligheten for at de oppstår når forskning gjennomføres.

Den type feil som er mest uheldig for forskning, er systematiske skjevheter (bias) i ulike deler av forskningsprosessen. Mens tilfeldige feil ikke går i noen bestemt retning, vil systematiske feil kunne påvirke forskningen slik at resultatet blir misvisende. Dette kan skje i alle deler av forskningsprosessen: Rekruttering og behandling av deltakere, måling, tolkning av resultater, publikasjon av resultater, osv. Noen eksempler:

  • Forventningseffekter. Fordi forskere ofte har spesifikke forventninger (hypoteser) til utfallet av undersøkelser, er det spesielt viktig at slike forventninger ikke får påvirke forskningen. Forventningseffekter kan slå ut på mange måter, for eksempel ved at tvetydige utsagn fra en deltaker tolkes slik at data «passer» med hypotesen, eller at forskeren ubevisst og systematisk behandler deltakere forskjellig. Av disse grunner gjennomføres mye forskning som «blindstudier», der forsøksleder ikke har kunnskap om hypotesen i den konkrete gjennomføringen av undersøkelsen.
  • Forventninger hos deltakerne. På samme måte som forskeren kan deltakere i undersøkelser ubevisst gjøre sitt til at resultatene fra undersøkelsen påvirkes skjevt. Eksempelvis kan man i utprøving av medikamenter se at deltakernes forventninger om at en pille skal virke på en bestemt måte i seg selv har en effekt (placebo-effekt). Av denne grunn gjennomføres slike studier som dobbeltblinde studier, det vil si at verken forsøksleder eller deltaker har kunnskaper om det medikament som gis til en bestemt deltaker.
  • Publikasjonsbias. I publikasjon er det en preferanse for studier som dokumenterer forventede effekter. Studier som ikke viser slike effekter, har dermed liten sjanse for å bli publisert og blir dermed liggende i forskerens skuff, upublisert. De funn man leser om i tidsskriftene kan derfor avspeile forskningsresultater på en systematisk skjev måte.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (2)

skrev Ingrid Eduarda Utvik

Hei, jeg lurte på om det var mulig å gi en mer tydelig og konkret definisjon på HVA en feilkilde er. Står noe om hvor og hvordan en feilkilde kan forekomme, men greier ikke tyde ut i fra det som står, nøyaktig HVA en feilkilde er.

skrev Frode Svartdal

Hei,

feilkilder i forskning skriver seg typisk fra deltakerne og/eller fra forskeren selv. Det som er felles for begge, er at de vanskeliggjør gode svar på de problemstillingene forskere formulerer. Men det er også slik at feilkilder er vanskelig å definere på en enkel måte. Jeg oppdaterer artikkelen slik at alt dette kommer tydligere frem.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg