Kohort er et begrep som brukes både i samfunnsvitenskap og i epidemiologi om et antall personer i en befolkning som studeres over en tidsperiode.

Faktaboks

Uttale
kohˈårt
Etymologi
latin cohors, egentlig ‘innhegning’, overført ‘skare’

Ordet fikk også en ny betydning i forbindelse med koronavirus-pandemien i 2020. Det ble da innført som betegnelse på en fast gruppe av få individer med minst mulig kontakt med individer utenfor sin egen gruppe. Inndeling i kohorter ble brukt for å begrense smitte.

Ordet stammer opprinnelig fra Romerriket der det ble brukt om en romersk hærstyrke, en tidels legion.

Kohort i samfunnsvitenskapen

I samfunnsvitenskapen brukes kohort om en gruppe eller kategori av personer med et felles kjennetegn, oftest at de har opplevd betydningsfulle hendelser i sitt livsløp på samme tid. En fødselskohort består av personer som er født i samme år eller samme tiår, eller som tilhører samme generasjon. «2019-kohorten av jenter» betyr for eksempel den gruppen jenter som er født i 2019 (26 453 personer i Norge).

Kohortstudier tar gjerne utgangspunkt i fødselskohorter og analyserer kohorters utvikling ved å sammenlikne hver kohort på ulike tidspunkter. I motsetning til panelstudier, som baseres på data om de samme individene på ulike tidspunkter, er kohortstudiene gjerne basert på ulike utvalg av personer fra samme kohort på ulike tidspunkter. For eksempel kan et utvalg av 40-åringer i en undersøkelse i 2000 sammenliknes med et (annet) utvalg av 50-åringer i 2010 og et (tredje) utvalg av 60-åringer i 2020. Alle utvalgene er da trukket fra 1960-kohorten og kan sammenliknes for å vise utviklingen i denne kohorten.

Kohort i epidemiologien

I epidemiologien brukes ordet om en gruppe med et felles kjennetegn, for eksempel alder. Her gjennomføres kohortstudier, der kohorter følges over tid for å finne ut hvem som utvikler sykdom.

I praktisk smittevern har ordet også fått en noe annen betydning, der det blir brukt om isolerte grupper pasienter med samme smittsomme sykdom.

I forbindelse med koronavirus-pandemien ble begrepet kohort tatt i bruk om små, faste grupper med 5–20 personer som særlig barnehagebarn og skoleelever ble delt inn i. Ordet ble videre brukt på arbeidsplasser og i sosiale og familiære sammenhenger om faste små grupper mennesker som omgås tettere, men holder avstand fra andre for slik å begrense eventuell smitte.

Kohorteffekt

Man snakker om kohorteffekter (generasjonseffekter), som en motsetning til livsfaseeffekter, hvis de som er i samme kohort deler et kjennetegn som avviker fra andre kohorter, og denne er stabil over tid.

I en studie på ett tidspunkt kan det for eksempel vise seg at unge er mer materialistiske enn eldre. Dette kan være en kohorteffekt, i den forstand at denne kohorten eller generasjonen fortsetter å være mer materialistiske enn tidligere generasjoner, også når de selv blir eldre. Forskjellen kan imidlertid også være en livsfaseeffekt, som innebærer at de som nå er unge, blir mindre materialistiske når de selv blir eldre. Hvorvidt forskjellen er en kohorteffekt eller en livsfaseeffekt, kan avklares ved hjelp av en kohortstudie basert på data om samme kohort på ulike tidspunkter.

Historikk

Kohort var opprinnelig den troppen med soldater som hvert italiensk forbundsfellefolk ytet romerstaten.

Den romerske feltherren Gaius Marius innførte kohortinndelingen i den romerske legion. Han samlet tre manipeler til en kohort, rundt 600 mann, det vil si om lag en tidel av legionen.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (3)

skrev Aksel Braanen Sterri

Tillegget 10. juli kommer fra artikkelen kohort i Store medisinske leksikon, forfattet av Geir Sverre Braut.

skrev Torgeir Larsen

Det fremgår i omtalen at Kohort var en tidels legion og besto av en styrke på 600 mann, opprettet av den romerske feltherren Gaius Marius.
Jeg finner det påfallende at en Kohort er redusert til en gruppe på 5-20 barn.
Grunnen til at jeg søkte på ordet Kohort var at jeg syntes det var merkelig at det gode norske ordet "gruppe" ble erstattet av et ord som opprinnelig betydde noe helt annet enn det nu fremstår som.
Jeg foreslår at innledningen i større grad forklarer opprinnelsen til ordet "kohort", hvor det også fremkommer når Gaius Marius levde. Hva er bakgrunnen for at ordet nu benyttes i stedet for det gode norske ordet "gruppe"?

skrev Sigmund Grønmo

Jeg skal se nærmere på dette.
Jeg er helt enig i at den siste tidens bruk av begrepet kohort om små grupper på skolene er påfallende, for ikke å si ganske merkelig.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg