målenivå

Personer med ulikt kjønn og ulik alder. Kjønn er en variabel på nominalnivå: Man kan ha likt eller ulikt kjønn, men ikke mer eller mindre kjønn. Alder er derimot en variabel på forholdstallnivå. Det innebærer at det for eksempel gir mening å si at en person har levd dobbelt så lenge som en annen.
Kjønn og alder
Av /Shutterstock.

Artikkelstart

Målenivå er en egenskap ved variabler i kvantitativ forskning. Målenivået er et uttrykk for hvordan en variabel er inndelt i verdier. Vi skiller mellom fire målenivåer:

  • Nominalnivå: På slike variabler har enhetene enten like eller ulike verdier, som for eksempel variabelen kjønn, med verdiene mann og kvinne.
  • Ordinalnivå: Her er verdiene ordnet i en bestemt rekkefølge (større eller mindre), som for eksempel på variabelen utdanning, med verdiene lav, middels og høy.
  • Intervallnivå: Her er det også faste avstander mellom verdiene, som for eksempel på variabelen temperatur, med grader som verdier, der avstanden mellom 10 og 20 grader er like stor som mellom 20 og 30 grader. Disse verdiene kan adderes og subtraheres: 15 grader er 10 grader mer enn 5 grader og 20 grader mindre enn 35 grader.
  • Forholdstallsnivå: I tillegg til faste avstander er det her også et bestemt forhold mellom verdiene, som for eksempel på variabelen alder, med antall år som verdier. Her gir det mening å si at en 40-åring er dobbelt så gammel som en 20-åring og halvparten så gammel som en 80-åring.

Forskjellen mellom intervallnivå og forholdstallsnivå er at bare variabler på forholdstallsnivå har et fast definert 0-punkt. Mens 0-punktet for alder er fastsatt ved fødselen, kan temperatur-variabler ha ulike definisjoner av 0-punktet, som for eksempel Celsius-skalaen og Fahrenheit-skalaen. I samfunnsvitenskapen er det vanlig at variabler på intervallnivå også oppfyller kravet til forholdstallsnivå.

Variablenes målenivå er avgjørende for hvilke analysemetoder som kan brukes. For eksempel vil regresjonsanalyse forutsette at variablene er på intervall- eller forholdstallsnivå.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg