Metrikk

Metrikk, verslære, er læren om de delene som dikt eller verselinjer er bygd opp av. Det kan være verselinjenes rytmiske oppbygning eller hvordan de er gruppert i versepar eller strofer. Verslæren gjelder også lydlige virkemidler: forskjellige typer rim (allitterasjon, assonans), rimenes plassering (enderim, midtrim) og rimmønster (parrim, kryssrim og så videre). Hele artikkelen