Metrikk, verslære, er læren om de delene som dikt eller verselinjer er bygd opp av. Det kan være verselinjenes rytmiske oppbygning eller hvordan de er gruppert i versepar eller strofer. Verslæren gjelder også lydlige virkemidler: forskjellige typer rim (allitterasjon, assonans), rimenes plassering (enderim, midtrim) og rimmønster (parrim, kryssrim og så videre).Den minste rytmiske tidsenheten kalles versefot (eller takt, når man beskriver vers etter det aksentuerende prinsippet, se nedenfor). Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Metrikk

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt