Metrikk

Verselære, læren om de faktorer som bidrar til de enkelte verselinjers rytmiske oppbygning og til deres sammenheng i versepar eller strofer og sammenknyttingen av strofene ved rim (allitterasjon, assonans, enderim). Metrikken er en disiplin innen litteraturvitenskapen med røtter tilbake til antikken. Det skjelnes mellom tre typer metriske prinsipper for versifikasjon og for studiet av vers. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Metrikk

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 97 artikler:

G

  1. ghazal

J

  1. jambe