Antistrofe, motstrofe, den delen av korsangen i det greske drama som følger etter strofen, og som ble sunget mens koret gikk tilbake til den plass det hadde hatt før det sang strofen. Antistrofen gjentar strofens metriske system, mens korsangens tredje ledd, epoden, har avvikende metrikk.