Antibacchius, versefot som består av to lange og én kort stavelse (– –).