Troké, versefot som i kvantiterende verserytme består av én lang og én kort stavelse (− ‿), i verserytme som bygger på trykk av én tung og én lett stavelse.