Iktus, faguttrykk i eldre metrikk om taktslaget som fremhever de lange elementene i kvantiterende vers, med motsetning lange/korte stavelser, som i latinsk og gresk diktning; senere også om trykkstavelsene i aksentuerende vers med motsetning trykksterke/trykksvake stavelser, som i germansk og keltisk diktning.