Ferekratisk vers, trokeisk-daktylisk verselinje på 7 stavelser: – ‿ |– ‿ ‿ |– ‿. Oppkalt etter den greske dikteren Ferekrates.